FEEDING OF MESENCHYTRAEUS BUNGEI MICHAELSEN - DOMINANT ENDEMIC ENCHYTRAEID (OLIGOCHAETA) IN LAKE BAIKAL SPLASH ZONE

Yu.M. ZVEREVA*, O.A. TIMOSHKIN

3rd International Symposium of Benthological Society of Asia.
Открыть статью